תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "ארנבים.com" (להלן: "האתר").

האתר משמש כמאגר מידע למגדלי ארנבים בישראל וכאתר סחר אלקטרוני המציע למכירה מוצרים שונים (להלן: "המוצרים").

כללי

התקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

הוראות התקנון ותנאי השימוש באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ואת הזמנת המוצרים מהאתר, ומעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

הנהלת האתר רשאית לעדכן תקנון זה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, ובין אם השימוש נעשה באמצעות רשת האינטרנט או אמצעי תקשורת אחר.

התקנון אינו גורע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, למעט מקרים בהם ניתן להתנות על הוראות אלו וההתניה בוצעה באתר.

הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים, לרבות תמונות, אולם עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון אי דיוקים ושגיאות, והנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים אלו.

כותרות הפרקים מובאות לנוחות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את הנהלת האתר.

תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה המוצר באתר לבין המציאות.

אין להעתיק ולהשתמש בתכנים מהאתר לכל מטרה אחרת ללא אישור.

המועד שנרשם במחשבי הנהלת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.

הרשמה לאתר

לצורך ביצוע הזמנה יש להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

כל אדם, כולל חברות, רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות בכפוף לכשירותו לבצע פעולות משפטיות מחייבות ולהיותו בעל כרטיס אשראי תקף.

הרישום הוא חד פעמי ולאחריו המזמין לא יידרש להירשם שוב.

בעת הרישום על המזמין להזין שם משתמש, סיסמא וכתובת דוא"ל. במקרה של שכחת הסיסמא, היא תישלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה.

בעת רכישות נוספות, יזוהה המזמין לפי שם המשתמש והסיסמא.

פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים שהוזנו בטופס ההרשמה המקוון.

הנהלת האתר רשאית לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

הנהלת האתר רשאית למנוע שימוש באתר מכל אדם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

רכישת מוצרים באתר

הזמנת מוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות והזנת פרטי המזמין בטופס ההזמנה.

הפרטים שיימסרו בטופס יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

התשלום עבור המוצרים יתבצע בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון פיי פאל או שירות ארנק אלקטרוני דומה.

לאחר הזנת פרטי התשלום, ישלח אישור על קליטת ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים אלא מעיד על קליטת ההזמנה.

בדיקת אמצעי התשלום ואישור העסקה יבוצעו לאחר קבלת ההזמנה.

המשלוח יתבצע לכתובת שהוזנה בטופס ההזמנה בכפוף לאישור התשלום.

אספקה והובלת המוצרים

המוצרים יסופקו לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי או חשבון הפיי פאל.

המשלוח יתבצע בהתאם לתנאי חברת המשלוחים ותוך 14 ימי עסקים למשלוח בדואר רשום או תוך 5 ימי עסקים למשלוח באמצעות שליח.

אם אין ביכולת חברת המשלוחים לבצע את המשלוח לכתובת שנמסרה, הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי.

ביטול רכישה מצד המזמין

המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. ביטול ייעשה בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל – thebunniesportal@gmail.com

.ביטול רכישה מצד הנהלת האתר

הנהלת האתר רשאית לבטל עסקה או הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה על הביטול תימסר למזמין והנהלת האתר תשיב את הסכום ששולם.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הן של הנהלת האתר או של צדדים שלישיים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

אחריות

האחריות על המוצרים תינתן על ידי הספקים בלבד.

סודיות ופרטיות

פרטי המזמין יישמרו במאגרי המידע של הנהלת האתר ולא יועברו לאף גורם אחר זולת לספקים לצורך השלמת עסקה. הנהלת האתר רשאית להשתמש במידע סטטיסטי שאינו מזהה את המזמין.

דין ושיפוט

הדין החל על התקנון הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

דילוג לתוכן